CN radio

CN radio

Od 1. januara u upotrebi isključivo elektronska zdravstvena kartica

Budući da do kraja godine važe stare zdravstvene knjižice, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske podsjeća osigurana lica Fonda koja nisu preuzela elektronsku karticu da to učine do kraja 2022. godine. Od naredne godine u upotrebi će biti isključivo elektronske kartice.

-Elektronske zdravstvene kartice do sada je preuzelo oko 846.000 osiguranih lica, a prema našim evidencijama više od 100.000 građana još nije preuzelo svoje kartice. Iz tog razloga, ponovo pozivamo osiguranike koji još nisu preuzeli svoje e kartice da to učine što prije kako bi u narednoj godini mogli nesmetano da koriste zdravstvenu zaštitu jer će zdravstvene ustanove prihvatati samo elektronske kartice, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Napominju da je podjela elektronskih kartica počela još prije dvije godine, te da su više puta pozivali osiguranike da podignu svoje kartice na vrijeme, a naročito u proteklih godinu dana od kada se poboljšala epidemiološka situacija. Dakle, prve elektronske zdravstvene kartice štampane su još 2020. godine, a u slučaju da za nekog osiguranika nije izrađena kartica potrebno je da u nadležnoj poslovnici Fonda podnese zahtjev za izradu kartice. Osiguranik će tom prilikom dobiti potvrdu koju može da koristi dok mu ne bude izrađena elektronska zdravstvena kartica.

Elektronska kartica služi da pacijent bude identifikovan u Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu (IZIS), da se na osnovu nje ostvari pristup zdravstvenom kartonu pacijenta i na osnovu kartice se provjerava status osiguranog lica. Kartica je ujedno i najveća zaštita sistema jer se samo uz pomoć nje može pristupiti podacima osiguranika. Takođe, za razliku od stare zdravstvene knjižice, elektronske kartice se ne ovjeravaju.

Podsjećamo, kartice koje su štampane od juna ove godine imaju rok važenja 10 godina, dok kartice koje su štampane ranije imaju rok važenja pet godina, jer je to period garantnog roka samog projekta. Međutim, budući da nema tehničkih prepreka, u slučaju da ne budu oštećene, da nije došlo do promjene ličnih podataka i sl., nema razloga da se i te kartice ne koriste i nakon roka važenja koji je na njima naveden, o čemu će pravovremeno biti donesena odluka.

Podsjećamo, IZIS je implementiran u svim domovima zdravlja kao i javnim bolnicama, a i većina privatnih ustanova koje imaju ugovor sa Fondom su integrisane u IZIS.

IZIS podrazumijeva potpunu integraciju, odnosno informacionu uvezanost svih ustanova zdravstvenog sistema Srpske, te upotrebu elektronskih uputnica, recepata, kartica i elektronskog kartona. Dosadašnji kartoni pacijenata zamjenjuju se elektronskim zdravstvenim kartonima, koji sadrže sve podatke o pacijentu na jednom mjestu, nezavisno od toga u kojoj zdravstvenoj ustanovi su prikupljeni (ambulanti porodične medicine, službi hitne pomoći, bolnici ili specijalističkoj ambulanti). LJekari koji liječe pacijenta na jednom mjestu imaju uvid u pacijentovu istoriju liječenja, te važne podatke, poput podataka o alergijama, hroničnim oboljenjima, terapijama koje je primao i itd. Tako da su prednosti IZIS-a višestruke, poput unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite, poboljšanja sigurnosti pacijenta, smanjenja administrativnih troškova, te efikasnijeg i kvalitetnijeg sistema zdravstvene zaštite u cjelini, dodaje se u saopštenju.

 

CN

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Najnovije vijesti