CN radio

CN radio

POZIV ZA UČEŠĆE U EVALUACIONOJ KOMISIJI U GRADU ISTOČNO SARAJEVO

Grad Istočno Sarajevo poziva zainteresovane članove/ice organizacija civilnog društva (OCD) koje imaju sjedište na području grada Istočno Sarajevo, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u okviru projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području grada Istočno Sarajevo.

 

Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva objavljen je od 3. maja do 7. juna 2023. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika/ce organizacija civilnog društva.

Prema pravilima, u javnom pozivu ne smiju učestvovati članovi/ice organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacijama civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik/ca organizacije civilnog društva, koji/a je član evaluacione komisije OCD-a, u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom, ti projektni prijedlozi će biti diskvalifikovani, saopšteno je iz Gradske uprave.

 

Ovaj poziv je otvoren od 31. maja do 6. juna 2023. godine, a zainteresovani se mogu prijaviti putem sljedeće elektronske adrese: jovana.vucinic@undp.org.

 

Prijava treba da sadrži biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u organizaciji civilnog društva. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga biće vršena u junu 2023. godine, a o tačnom datumu evaluacije odabrani kandidat/kinja biće blagovremeno obavješten/a.

 

U slučaju da se prijavi više od jednog predstavnika/ce civilnog društva, kandidata/kinju će odabrati predstavnici OCD sa područja grada Istočno Sarajevo.

 

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Najnovije vijesti